ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558

Casino Online
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 3059 คน